Miljöarbete

Miljö

DynaBygg bedriver det systematiska miljöarbetet med stöd av ett miljöledningssystem. Vårt miljöledningssystem är väl inarbetat i vår organisation, vårt dagliga arbete och innefattar bl.a. policy, lagkrav, egenkontroller, tillämpliga beställarkrav, lokala föreskrifter samt nationell lagstiftning.

Miljömål

DynaByggs miljömål är indelade i fyra (4) områden.
Varje område innefattar aktiviteter i det löpande arbetet.

DynaByggs miljömål:

 • Miljöplan
 • Hantering av avvikelser
 • Systematiskt och kontinuerligt miljöarbete
 • Informationsspridning

Miljöpolicy

DynaBygg utför i huvudsak arbeten med och inom byggentreprenader, byggnadsarbeten, plattsättning och grundläggning är för oss typiska uppdrag. Vi strävar efter att använda produkter och metodval med fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vår vision är att uppfylla ställda lagkrav, lokala föreskrifter och beställarkrav på bästa sätt.

Särskilt arbetar vi med:

 • Hög strävan efter att använda material och metoder som ger låg miljöpåverkan
 • Allt avfall sorteras och vi använder endast godkända avfallshanteringsföretag
 • Tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav ska uppfyllas
 • Miljöarbetet står under ständig förbättring och följs regelbundet upp i varje projekt
 • Medarbetare utbildas kontinuerligt i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande under året
 • Allt arbete ska prägla en minimerad miljöpåverkan
 • Alla medarbetare ansvar för att miljöpolicyn följs genom aktivt deltagande i planering och process och därigenom vara en aktiv roll i det systematiska miljöarbetet

Jobba hos oss!

Fyll i formuläret nedan med dina uppgifter och bifoga CV samt personligt brev så återkommer vi!

Dynabygg AB går på offensiven

Dynabygg AB går på offensiven och rekryterar plattsättare och träarbetare med yrkesbevis och ledaregenskaper. Målsättningen är att hitta vårt dream team som kan utgöra vår

Läs mer »

Dream Team

Vårt dream team är igång och vi söker så klart fler drömsnickare. Jonas Häggström är först anställd och kommer att agera som arbetande förman och

Läs mer »

Etablering

Tidigare ägarna byggare Bob Alfjorov och Johan Löfqvist registrerar Dynamic Construction Sweden AB tillsammans med två nya delägare. Samuel och Ulla Lindquist (Myrnäs Management AB)

Läs mer »

Dynabygg anno 2015

Dyna Bygg AB startades av en nyinflyttad Sydafrikan och Johan. Vårt lejon står för mod och stort hjärta. Två delägare blev tre och i oktober

Läs mer »

Självklart rot-avdrag!

Som privatkund har du möjlighet att använda ROT-avdraget.
Hör gärna av er vid funderingar!