Kvalitetsarbete

Kvalitet

DynaBygg bedriver ett aktivt kvalitetsarbete tillsammans med personal och leverantörer där rutiner och hantering kopplas samman till ett effektivt och kvalitetssäkert arbete.

Vårt kvalitetsarbete är en del av DynaByggs idé och inkluderar även vision och mål. Policy, riktlinjer, egenkontroller, tillämpliga beställarkrav och uppföljning med utvärdering är viktiga grundpelare i vårt arbete.

Vårt kvalitetssystem är inte certifierat, men tar en ansats mot ISO 9001:2015 bl.a. genom kundfokus, ständiga förbättringar samt faktabaserade beslut.

Kvalitetsmål

Tre grundstenar i vår kvalitetspolicy

  • Nöjda kunder
  • Inga fel
  • Högt satta mål

Dynabyggs kvalitetsarbete – ett arbete med fyra stenar

DynaByggs kvalitetsarbete utgår från fyra (4) grundstenar (faser).
Varje grundsten innefattar aktiviteter i det löpande arbetet.

DynaByggs kvalitetsarbete:

  • Planera noggrant
  • Göra och skapa
  • Studera och utvärdera
  • Agera genom implementering och smarta lösningar

Jobba hos oss!

Fyll i formuläret nedan med dina uppgifter och bifoga CV samt personligt brev så återkommer vi!

Dynabygg AB går på offensiven

Dynabygg AB går på offensiven och rekryterar plattsättare och träarbetare med yrkesbevis och ledaregenskaper. Målsättningen är att hitta vårt dream team som kan utgöra vår

Läs mer »

Dream Team

Vårt dream team är igång och vi söker så klart fler drömsnickare. Jonas Häggström är först anställd och kommer att agera som arbetande förman och

Läs mer »

Etablering

Tidigare ägarna byggare Bob Alfjorov och Johan Löfqvist registrerar Dynamic Construction Sweden AB tillsammans med två nya delägare. Samuel och Ulla Lindquist (Myrnäs Management AB)

Läs mer »

Dynabygg anno 2015

Dyna Bygg AB startades av en nyinflyttad Sydafrikan och Johan. Vårt lejon står för mod och stort hjärta. Två delägare blev tre och i oktober

Läs mer »

Självklart rot-avdrag!

Som privatkund har du möjlighet att använda ROT-avdraget.
Hör gärna av er vid funderingar!